Usługi dotyczące higieny podczas pracy
www.wapmagazine.pl

BHP jest elementem dotyczącym wszystkich firm, niezależnie od branży, w jakiej działają, gdyż bezpieczeństwo pracowników, jak i mienia zakładowego jest zawsze istotne. Pracownicy muszą być właściwie przeszkoleni do wykonywania swoich obowiązków, a maszyny i urządzenia, z których korzystają muszą być w pełni sprawne i bezpieczne. Do odpowiedniego przeszkolenia pracowników przydają się firmy, które oferują usługi bhp, a do takich podmiotów zalicza się przedsiębiorstwo Sabix, prowadzące między innymi szkolenia bhp, zarówno w języku polskim, jak też w języku angielskim. Usługi bhp mogą być wykonywane w punktach stacjonarnych, jak też za pośrednictwem internetu, w systemie e-learning. Szkolenia proponowane przez Sabix są kierowane do kierujących, pracodawców, jak i do pracowników administracyjnych oraz inżynierów i techników. Po ukończeniu kursu otrzymuje się certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia w wersji papierowej. Kursy internetowe trwają od trzech do pięciu godzin, w zależności od wariantu.

Nazwa: PHU SABIX Małgorzata Rękawek

Adres: Stanisławowo 21A 05-180 Pomiechówek

Adres www: