Terapia wyciągająca z niebezpiecznych nałogów.

Dojrzewanie i wchodzenie w dorosłość to trudny wiek, w którym łatwo popełnić jakieś błędy. Brak doświadczenia w poruszaniu się w dorosłym świecie, chęć zaimponowania innym, czy nieumiejętność zachowania się asertywnie i powiedzenia rówieśnikom "nie", może prowadzić do wpadnięcia w uzależnienie i stracenie kontroli nad swoim zachowaniem. Terapia uzależnień młodzieży to system stworzony, by wyciągnąć młodych ludzi z problemów, w które wpadli. Potrzebna jest do tego pomoc profesjonalistów, psychologów i lekarzy, którzy znają mechanizmy działania procesów psychologicznych. Naszą terapią obejmowana jest młodzież od 14 roku życia, a prowadzone przez nas terapie dotyczą z reguły uzależnień od środków psychoaktywnych, narkotyków, alkoholu, leków czy też hazardu. Terapia uzależnień młodzieży trwa 6 miesięcy, z różnych względów może ulec skróceniu i ma na celu nauczenie młodego człowieka życia bez szkodliwych substancji wypaczających jego działania, a także przekonania go o wartościowości, jaką w sobie zatracił oddając się nałogowi.

Nazwa: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

Adres: KARNICE 41 99-200 PODDĘBICE

Adres www: www.wapmagazine.pl