Monitoring dla bezpieczeństwa szkoły

Przepisy prawa oświatowego nakładają na polskie szkoły obowiązek zapewnienia dzieciom szeroko pojętego bezpieczeństwa. Rosnące z roku na rok zagrożenie agresją i przemocą obliguje pedagogów do podjęcia zdecydowanych działań prowadzących do redukcji tego groźnego zjawiska. W związku z tym w szkołach wprowadza się programy edukacyjne wspierające system przeciwdziałania szkolnej przemocy. Działania te w wielu szkołach wspierane są przez nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak monitoring szkoły. Monitorowanie szkolnego obiektu wiąże się z koniecznością zainstalowania zestawu kamer przekazujących i rejestrujących obraz. Dzięki rozwojowi technologii cyfrowej urządzenia monitorujące, które pracują w systemie bezprzewodowym, dostarczają obraz w wysokiej rozdzielczości. Jest on przekazywany do urządzenia rejestrującego wyposażonego w dysk twardy o dużej pojemności. Monitoring szkoły, który można rozbudować o reflektory podczerwieni, skutecznie wspiera działania szkoły na rzecz przeciwdziałania przemocy wśród uczniów. System dostarcza firma Bezpieczny .

Nazwa: MP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 9C 18-400 ŁOMŻA

Adres www: www.wapmagazine.pl