Przewozy ADR zgodnie z klasami zagrożeń

Materiały niebezpieczne przewożone w transporcie drogowym zostały precyzyjnie sklasyfikowane w przepisach konwencji ADR, zgodnie z jej założeniami swoje usługi świadczy firma Alkaro z Warszawy. Klasyfikacja materiałów ADR to aż trzynaście grup zagrożeń, każdy realizowany przewóz, jest starannie zabezpieczony zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi. W omawianej firmie transportowej zamówienia na transport materiałów niebezpiecznych, takich jak rozpuszczalniki, środki ochrony roślin czy farby, złożymy bez konieczności opuszczania biura. Klasyfikacja materiałów ADR jest doskonale znana każdemu pracownikowi wskazanego przewoźnika, mającego do dyspozycji szeroką flotę pojazdów ciężarowych, spełniających normy związane z tymi kategoriami towarów niebezpiecznych.

Nazwa: ALKARO TEAM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres: Traugutta 4 05870 Błonie

Adres www: http://www.alkaro.com.pl/?klasyfikacja-materialow-niebezpiecznych