Poważny niedobór magnezu w glebie?

Jeśli chodzi o glebę, niestety nie jest łatwo, szczególnie przy zdarzających się coraz częściej suszach o utrzymanie odpowiedniego stanu ziemi uprawnej. Jednym z najbardziej uciążliwych tematów jest niedobór magnezu w glebie. Zbyt mała ilość tego pierwiastka jest bardzo częstym zjawiskiem w naszym kraju. Szacuje się, że około trzydzieści procent ziem jest obarczonych tym problemem. Niedobór magnezu w glebie uniemożliwia roślinom właściwe funkcjonowanie. Bez niego nie zajdzie bowiem fotosynteza, czy pobieranie składników mineralnych. Sposobem na to, może być dostarczanie go do ziemi z zewnątrz.

Nazwa: OPERATOR SERWIS Terra Dystrybucja Grzegorz Goławski

Adres: Jesionowa 1 77-420 Lipka

Adres www: www.wapmagazine.pl